Odpakowywanie Życia / Biznesu

Odpakowywanie Życia / Biznesu

Rozpakowanie życia to podróż do siebie i do swojego wewnętrznego świata.

W trakcie pracy zrozumiesz, czego pragniesz od życia, co chcesz zmienić, kim chcesz być, czego brakuje do szczęścia i jak to osiągnąć.

Jak to wszystko przebiega?

Pracujemy według autorskiej metodyki, która zakłada 3 spotkania.

Pierwsze spotkanie trwa od 5 do 10 godzin.

Drugie spotkanie jest omawiane indywidualnie w zależności od gotowości klienta do kontynuacji, ale nie później niż 2 tygodnie od pierwszego spotkania. Czas trwania spotkania do 6 godzin.

Trzecie ostatnie spotkanie odbywa się jak drugie.

Spotkania odbywają się na dowolnym dla Ciebie komunikatorze, który obsługuje wideokonferencje. Jest to warunek konieczny.

Co to daje?

Każdy znajduje w sobie wewnętrzną i zewnętrzną siłę, motywację oraz odpowiedzi na własne pytania, zyskując pewność siebie.

Dla kogo?

Dla tych, którzy chcą:

Uporządkować chaos w głowie, życiu, w duszy.

Odkryć swoją unikalność.

Zrozumieć swój potencjał, wartości i sens życia.

Znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące swojej osobowości i życia jako całości.

Jaki jest rezultat na końcu?

Uporządkujesz myśli, życie, duszę.

Określisz swoje życiowe wartości, priorytety i cele.

Zrozumiesz, czego pragniesz od życia, jaka jest Twoja unikalność i jaki masz potencjał.

Sformułujesz sens życia dla siebie.

Znajdziesz odpowiedzi na pytania, z którymi przyszedłeś na rozpakowanie.

O metodzie

Ponad 200 osób i ponad 2000 godzin pracy indywidualnej pozwoliły stworzyć autorską metodę rozpakowywania życia. Metoda ta była rozwijana i doskonalona przez 5 lat do swojej ostatecznej formy. Łączy w sobie kilka nauk opartych na dowodach, takich jak psychologia, coaching, praktyki cielesne i oddechowe, inteligencja emocjonalna.

01/12/2023